Privacy- en cookiebeleid

Samenvatting van de verklaring in kindertaal

Wie maakt de Diabeweeg App?

Wij zijn Stichting Diabeweeg. Stichting Diabeweeg wil kinderen met diabetes meer laten bewegen en met elkaar in contact brengen om hun leven beter en gezonder te maken. Daarom hebben wij de Diabeweeg App ontwikkeld. Die App helpt kinderen om meer te bewegen samen met vriendjes en vriendinnetjes. 

Welke gegevens verzamelen wij over jou en waarom?

  • Om de Diabeweeg App te kunnen gebruiken moet je een account aanmaken met je naam en e-mailadres en geboortedatum. Ook houden wij bij het aanmaken van een account bij of je diabetes hebt en welk type diabetes.
  • Om mee te kunnen doen aan de challenges in de App houden wij ook bij wanneer je een challenge doet, hoeveel punten je daarvoor krijgt en welk level je behaalt. Als je wil, kan je in de App ook bijhouden wat je bloedglucosewaardes zijn.
  • Om te meten of de App goed werkt en om te kijken hoe we de App beter kunnen maken, gebruiken we gegevens over jouw gebruik van de App. 
  • Om met jou te communiceren gebruiken we de gegevens die je aan ons doorgeeft per e-mail of per telefoon. Bijvoorbeeld over eventuele klachten, vragen of suggesties. 

Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij delen jouw gegevens met anderen als dat nodig is voor onze dienstverlening of wanneer dat moet van de wet. Op dit moment delen we jouw gegevens met het bedrijf dat de App heeft gemaakt en met een bedrijf dat ons helpt om te zien hoe de App gebruikt wordt. 

Welke rechten heb je?

We vinden het belangrijk dat je weet hoe we met je gegevens omgaan en dat je bepaalde rechten hebt. Zo kan je ons vragen te laten zien welke informatie we over je hebben, maar kan je deze ook zelf inzien in jouw profiel. Je kan ons ook vragen om al jouw gegevens te verwijderen of dit zelf doen door jouw profiel te verwijderen in de App. Als je wil dat wij jouw gegevens laten inzien of verwijderen kan je het beste je ouder of verzorger mee laten kijken en samen contact opnemen met ons per e-mail of post. 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

We bewaren jouw gegevens alleen zolang dat nodig is voor de doelen waarvoor we jouw gegevens hebben ontvangen. We bewaren jouw accountgegevens zolang het account bestaat. Als je jouw account niet meer gebruikt, wordt het na een jaar automatisch verwijderd. Jouw gebruiksgegevens worden voor dezelfde periode bewaard.

Hoe kan je contact opnemen?

Je kan met ons in contact komen door een e-mail te sturen aan info@stichtingdiabeweeg.nl. Je kan ook een brief sturen naar dit adres:

Stichting Diabeweeg

Eksterstraat 16

1742 ES Schagen

Hoe laten we jou weten als er veranderingen zijn?

Als we anders met je gegevens omgaan, zullen we deze Privacy- en cookieverklaring bijwerken. Als we dit doen, plaatsen we de bijgewerkte versie in de Diabeweeg App. Bij belangrijke wijzigingen informeren we je daarover.

Inleiding

Stichting Diabeweeg (“Diabeweeg”, “wij”, “ons”) heeft als doel om jongeren met diabetes mellitus type 1 (“diabetes type 1”) meer te laten bewegen en met elkaar in contact te brengen om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Om dat doel te realiseren heeft Diabeweeg een mobiele applicatie ontwikkeld, de Diabeweeg App. Via de Diabeweeg App wil Diabeweeg kinderen met diabetes type 1 stimuleren om samen met vriendjes en vriendinnetjes meer te bewegen.

In deze Privacy- en cookieverklaring kan je informatie vinden over of, hoe en waarom Diabeweeg jouw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt wanneer je gebruik maakt van onze Diabeweeg App of met ons in contact bent. 

Diabeweeg is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy- en cookieverklaring. Persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd zoals voorgeschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Verderop in deze Privacy- en cookieverklaring vind je een omschrijving van jouw rechten en hoe je contact kunt opnemen met Diabeweeg. 

Wij maken bij het aanbieden van de Diabeweeg App gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (hierna gezamenlijk: “cookies”). Wij informeren je in hoofdstuk 3 van deze Privacy- en cookieverklaring ook over wat cookies zijn, hoe wij cookies gebruiken in de Diabeweeg App en hoe je deze cookies kunt beheren.

Door de Diabeweeg App te gebruiken kunnen gegevens over je gezondheid worden verwerkt, zoals dat je diabetes hebt, de bloedglucosewaardes die je invoert en hoe vaak en op welke manier je de Diabeweeg App gebruikt. We verwerken gezondheidsgegevens alleen met jouw toestemming. Je leest verder in deze verklaring om welke gegevens het gaat en wat je rechten zijn. 

  1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van:

  • de gebruiker die een account aanmaakt voor de Diabeweeg App en die gebruik maakt van de Diabeweeg App (“gebruiker”);
  • de ouder / verzorger van een gebruiker die jonger is dan 16 jaar en toestemming geeft voor de gebruiker; en
  • de personen die contact met ons opnemen.