"Diabeweeg zorgt voor herkenning & plezier."

Diabeweeg

Voor wie en wat is het.

Één op de 10 mensen met diabetes heeft diabetes mellitus type 1 (DM1). Naast astma, is diabetes de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen tot 18 jaar. Het gaat in Nederland om een aantal van 7.000 in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

Jongeren met DM1 geven aan moeite te hebben met de controle van diabetes tijdens de puberteit. In de puberteit verandert het lichaam. Jongeren krijgen te maken met een groeispurt en hormonen gieren door hun lijf. Pubers strijden om autonomie, willen erbij horen en niet anders zijn dan hun leeftijdsgenoten. Een niet al te makkelijke combinatie met diabetes, waarbij juist ritme en regelmaat van belang is. Ook het accepteren van diabetes is voor een groot gedeelte van deze doelgroep lastig.

70% van de doelgroep behaalt niet de ideale bloedglucosewaardes en eenzelfde groepsgrootte voldoen niet aan de huidige richtlijnen voor lichamelijke activiteit. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met DM1 minder lichamelijk actief zijn dan hun niet-diabetische leeftijdsgenoten.

Gevolg van langdurig verhoogde bloedglucosewaardes is schade aan bloedvaten wat voor diabetescomplicaties aan nieren, hart, of ogen kan hebben.

De applicatie

Diabeweeg is dé oplossing. De Diabeweeg applicatie zorgt ervoor dat jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar met diabetes type 1 meer in beweging komen door het aanbieden van challenges. Deze challenges spelen ze tegen de klok. Tevens brengt het jongeren samen wat gaat zorgen voor herkenning en het delen van ervaringen. Dit alles om ervoor te zorgen dat stabielere bloedglucosewaardes op korte, maar zeker ook op lange termijn, vaker bereikt worden. Door het interactieve karakter, de verscheidenheid aan (sport-)activiteiten en tevens het bijbrengen van de ontbrekende kennis, ontstaat meer bewustwording rondom het beheersen van de diabetes. Op dit moment is Diabeweeg nog in ontwikkeling. Hopelijk snel meer nieuws!