"Diabeweeg zorgt voor herkenning & plezier."

Diabeweeg

Feiten

Diabetes type 1 is een chronische aandoening. Één op de 10 mensen met diabetes heeft diabetes mellitus type 1 (DM1). Naast astma, is diabetes de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. 

Jongeren met DM1 geven aan moeite te hebben met de controle van diabetes tijdens de puberteit. In de puberteit verandert het lichaam. Jongeren krijgen te maken met een groeispurt en hormonen gieren door hun lijf. Pubers strijden om autonomie, willen erbij horen en niet anders zijn dan hun leeftijdsgenoten. Een niet al te makkelijke combinatie met diabetes, waarbij juist ritme en regelmaat van belang is. Ook het accepteren van diabetes is voor een groot gedeelte van deze doelgroep lastig.

70% van de doelgroep behaalt niet de ideale bloedglucosewaardes en eenzelfde groepsgrootte voldoen niet aan de huidige richtlijnen voor lichamelijke activiteit. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met DM1 minder lichamelijk actief zijn dan hun niet-diabetische leeftijdsgenoten.

Gevolg van langdurig verhoogde bloedglucosewaardes is schade aan bloedvaten wat voor diabetescomplicaties aan nieren, hart, of ogen kan hebben.

Hoe werkt de app?

De applicatie Diabeweeg zet in op stabielere bloedglucosewaardes door de doelgroep uit te dagen (meer) te bewegen. De app bevat challenges, punten en levels. Je speelt de challenges tegen de tijd. Het doel is kinderen met diabetes meer in beweging te brengen. Dit alles om ervoor te zorgen dat stabielere bloedglucosewaardes op korte, maar zeker ook op lange termijn, vaker bereikt worden. Door het interactieve karakter, de verscheidenheid aan (sport-)activiteiten en tevens het bijbrengen van de ontbrekende kennis, ontstaat meer bewustwording rondom het beheersen van de diabetes in combinatie met beweging.

Voor wie is de app geschikt?

Voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar met diabetes én hun vrienden. Aangezien bewegen voor iedereen belangrijk is. Bewezen is dat jongeren makkelijker (meer) bewegen als ze dit samen kunnen doen. 

Bewezen voordelen bewegen

De voordelen van bewegen voor een kind met diabetes zijn:

  • De insuline wordt beter of het gehele lichaam verspreid
  • Je lichaam heeft minder insuline nodig, omdat je door beweging vaak al suikers verbruikt
  • Je bloedglucosewaarde kleurt vaker binnen de lijnen
  • Verbeterde HbA1c waarde (lange termijn)


De kracht van de gratis app Diabeweeg is een combinatie van slimme technologie, speels bewegen en tastbare beloningen die een positieve invloed hebben op de levenskwaliteit van jongeren met diabetes type 1.