Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

Jouw privacy is belangrijk. Onderstaand privacy- en cookiebeleid geeft inzicht in hoe Diabeweeg met jouw gegevens omgaat en waarvoor deze worden gebruikt. Wanneer je onze website gebruikt, stem je ermee in dat we je persoonsgegevens bewaren en verwerken zoals we in deze verklaring uitleggen. Mocht je naar aanleiding van dit privacy- en cookiebeleid vragen hebben, neem dan contact op per mail.

Algemene informatie en contact informatie 

Eerst even de administratie. Diabeweeg is gevestigd in Schagen, aan de Eksterstraat 16, met postcode 1742 ES. Wij staan ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder KvK-nummer 78287928. En als Diabeweeg zijn wij verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en verzenden van jouw persoonlijke gegevens. Dat doen wij volgens de AVG en alle toepasselijke privacywetgeving.

Website: www.diabeweeg.nl
E-mailadres: info@stichtingdiabeweeg.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt Diabeweeg van jou?

Diabeweeg verwerkt je persoonsgegevens doordat je Diabeweeg een e-mail stuurt en daarbij de volgende gegevens zelf aan mij verstrekt: 

Naam
E-mailadres

Bij het invullen van het contactformulier worden bovenstaande gegevens, met als doeleinde het verlenen van service, bewaard zolang noodzakelijk is of tot jij aangeeft dat jij jouw persoonsgegevens wilt laten verwijderen. Deze informatie wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Diabeweeg jouw persoonsgegevens?


Diabeweeg vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Jouw e-mailadres is nodig om je bijvoorbeeld antwoord te geven op je gestelde vraag of je tips toe te sturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren. Wij verwerken deze gegevens op basis van jouw toestemming dan wel op basis van ons gerechtvaardigd belang.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Diabeweeg maakt gebruik van de dienst Mailchimp voor het verzenden van nieuwsbrieven (zie hier het global privacy statement). Deze partij treedt op als verwerker van Diabeweeg. Diabeweeg probeert jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk in Nederland op te slaan. Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt of wanneer er andere passende waarborgen worden geboden, zoals het EU-US Data Privacy Framework of Standard Contractual Clauses.

Hoe beveiligt Diabeweeg jouw persoongegevens?


Diabeweeg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@stichtingdiabeweeg.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Diabeweeg neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies


Geen zorgen, deze cookies verhogen je bloedglucosewaarde niet!

Diabeweeg maakt gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed werken van een website. Ze volgen bijvoorbeeld hoe je door de website surft. Of het gaat om gegevens die je gebruikt om de website te bezoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het unieke device- en advertise-ID van je telefoon, versie-gegevens over je besturingssysteem, de browser die je gebruikt en instellingen van je apparaat. Met deze informatie kan de Diabeweeg de werking van de website analyseren en verbeteren. Diabeweeg zorgt ervoor dat deze gegevens in eigen beheer blijven, andere partijen hebben geen toegang tot deze gegevens die door cookie worden verzameld.

Sociale Media

Wij communiceren, behalve via deze website, ook via sociale media, waaronder maar niet uitsluitend via Facebook en Instagram. Voor voorproefjes en reclamedoeleinden vanuit onze kant. En alleen na toestemming van jou.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Diabeweeg. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoongegevens sturen naar info@stichtingdiabeweeg.nl

Diabeweeg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap