Hoofdlijnen beleidsplan

Financiële verantwoording:

Stichting Diabeweeg wordt ondersteunt door donateurs en de Rabobank. Zij maken het ontwikkelen van de applicatie Diabeweeg mogelijk. Er wordt gestart met een pilot van 2 jaar. Hierin wordt de applicatie ontwikkeld en getest met als uiteindelijke doel dat bruikbare data wordt gegenereerd. Te denken valt aan bloedglucosewaardes, eventueel in combinatie met energieverbruik én het gebruik van de app door de doelgroep wordt zichtbaar. Daarna kan het vervolgtraject worden ingezet zoals beschreven in het businessplan.

In de eerste 2 jaar wordt geen financiering vanuit ouders/verzorgers en/of zorgverzekeraars gevraagd. De donaties zijn voldoende om dit project te realiseren. Data moet ervoor zorgen dat de applicatie ook daadwerkelijk succesvol gaat worden en na 2 jaar gecontinueerd kan worden.

Beloningsbeleid:

Het bestuur en de Raad van Advies is op vrijwillige basis en ontvangt daarvoor geen beloning.

Statutaire doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

  1. om jong adolescenten met diabetes mellitus type 1 meer te laten bewegen en met elkaar in contact te brengen teneinde de kwaliteit van leven te verbeteren;
  2. het verstrekken van voorlichting over de invloed van bewegen op de bloedglucosewaarden en de relatie met kwaliteit van leven;
  3. alles wat hier in de ruimste zin verband mee houdt.

De Stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door het ontwikkelen en exploiteren van een app gericht op de doelgroep, het generen van publiciteit waaronder social-media campagnes, het organiseren van acties en het werven van donaties en subsidies.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.